.

Často kladené otázky / Převodovkové oleje - automatické převodovky

Jaké jsou klíčové funkce ATF olejů?

Vzhledem ke specifičnosti provozu automatické převodovky, mají ATF oleje následující funkce: 

- Přenos výkonu z motoru  na mechanické části automatické převodovky.

- Mazací kapaliny třecích kotoučů během startu/zastavení.

- Mazací a pracovní kapalina v hydraulickém systému automatické převodovky. 

- Chladicí kapalina. 
 

Jaké další aspekty jsou spojeny s ATF kapalinami v porovnání s kapalinami v převodovkách s ručním řazením?

- Fungují jako hydraulické medium, mazivo pro třecí kotouče, jakož i jako pracovní kapalina v hydraulických spojkách (hydrodynamických měničích krouticího momentu). 

- K výrobě ATF se používají jak minerální, tak syntetické základové oleje, které se  navzájem míchají v různých poměrech a s celou řadou funkčních aditiv (tyto produkty vyžadují široký okruh funkčních aditiv).  

Frikční charakteristiky. Co to znamená?

Frikční charakteristiky jsou specifické požadavky kladené na ATF oleje, kterými se tyto odlišují od ostatních převodových olejů.  Odvozují se od hodnot frikčních koeficientů (statických nebo dynamických), které jsou uvedeny v ve specifikacích výrobců převodovek. Frikční charakteristiky ATF  by měly zůstat konstantní v průběhu celého intervalu výměny oleje. Proto by ATF kapalina v převodovce  měla být vždy doplňována  nebo nahrazována  správně zvoleným produktem. 

Kde jinde se ATF používají?

- ATF se používají rovněž ve většině  systémů posilovačů řízení v automobilech. 

- Kapaliny ATF se  mohou používat v některých převodovkách s ručním řazením  (v některých modelech Mercedes-Benz, BMW, Ford, Opel, atd.)

- Používají se i v některých průmyslových hydraulických systémech. 
 

Lze použít běžný hydraulický olej místo ATF v řídícím ústrojí?

Použití hydraulického oleje typu "MHL" (který je na trhu široce dostupný) se nedoporučuje, pokud není přímo indikován. 

Doplňování MTF a ATF?

Oleje  do manuálních převodovek jsou navzájem kompatibilní, ovšem i při doplňování je nezbytná výměna. Pro doplňování použijte vždy olej  o stejném viskozitním stupni a  stejné výkonostní úrovni. 

Je chybné doplňovat  MTF do převodovek naplněných olejem ATF!

V automatických převodovkách může být  náhodné doplňování produktem ATF nebezpečné. 
 

Výměna převodového oleje v převodovkách s ručním řazením. Jaká je doporučená ujetá vzdálenost?

Jak je všeobecně známo, doporučení pro kvalitu převodového oleje  a výměnné intervaly  dává výrobce převodovky nebo automobilu. Servisní dokumentace tudíž obsahuje  doporučení  závislé  na provozních podmínkách. Celkem vzato, intervaly odvozené od ujeté kilometrové vzdálenosti by měly být:

- Osobní automobily a lehká užitková vozidla - 60 000 až 100 000 km nebo jednou za rok, pokud nebude specifikována jiná doba. 

- Velká nákladní vozidla - 20 000 až 100 000  nebo jednou za rok, nebude.li  stanovena jiný časový úsek. 

- Bagry,  buldozery, sklápěcí nákladní automobily  - 1 000 až 2 000 provozních hodin. 

Doporučené provozní intervaly  jsou přibližné a lze jich dosáhnout v provozuschopném zařízení , kde jsou  maziva  zvolena  dle požadavků výrobce. Pokud se výměnný interval doporučený výrobcem  liší od výměnných intervalů shora uvedených, je třeba se řídit doporučeními výrobce. 
 

Výměna oleje v automatických převodovkách

Moderní automobily s automatickými převodovkami mají obvykle doporučení  pro poměrně prodloužený výměnný interval cca 80 000 až 100 000 km. Existuje však významný počet automobilů, které jsou bezúdržbové, kde  daná olejová náplň vystačí na dobu životnosti převodovky. U starších vozů  z konce 80. a z 90. let  by se oleje měly měnit  po každých 
20 - 40 00 km, není-li uvedeno jinak.