.

akreditacia.21.06.2022

Zkušební laboratoř ropných produktů nesoucí název The Petroleum Products Testing Laboratory (PPTL) funguje jako samostatná a nezávislá jednotka v rámci struktury PRISTA OIL HOLDING EAD.

Tato Zkušební laboratoř ropných produktů se nachází na pozemku závodu vyrábějícího maziva mícháním v Bulharsku ve městě Ruse. PPTL zabírá plochu asi 1000 m2 a disponuje nejmodernějším zkušebním přístrojovým vybavením, monitorovacím a řídicím zařízením, jakož

i měřícími zařízeními pro testování výrobků metodami podle různých norem, jako jsou BDS, BDS ISO, ASTM apod. Tato laboratoř byla zřízena v roce1996. Od roku 2003 je PPTL akreditována podle BDS EN ISO/IEC 17025.

V současné době má PPTL akreditaci pro testování a vzorkování maziv různých viskozitních stupňů a výkonových úrovní. Tato činnost se týká základových olejů maziv, AN mazacích olejů, převodových olejů, hydraulických olejů, turbínových olejů, kompresorových olejů, kovoobráběcích kapalin, brzdových kapalin a chladiv (nemrznoucích kapalin).

Zkušební laboratoř ropných produktů SPOLEČNOSTI PRISTA OIL HOLDING EAD poskytuje služby podle BDS EN ISO/IEC 17025:2018, přičemž zajišťuje jejich profesionální a kompetentní provedení při testování a vzorkování ve všech činnostech spadajících do deklarovaného rozsahu akreditace.

Dobrým oceněním práce pracovníků PPTL je jejich vynikající výkon v mezilaboratorních porovnávacích programech pro testování vhodnosti a způsobilosti organizovaných АSTM (Americkou společností pro zkoušení a materiály) – v rámci Interlaboratory Crosscheck Programs, SGS IIS (Institute for Interlaboratory Studies, Nizozemí), a v programech organizovaných společností Chevron, bulharskými organizátory apod.

Laboratoř se podílí na vývoji nových výrobků a provádí sledování olejů v provozních podmínkách.

Pracovníci PPTL reprezentují PRISTA OIL HOLDING EAD jako organizační člen ASTM), BDS (Bulharského ústavu pro standardizaci), TC 67, Svazu metrologů Bulharska a dalších organizací.