.

Často kladené otázky / Nemrznoucí chladicí kapalina

Co je nemrznoucí kapalina?

Je to nemrznoucí kapalina,  jejímž prostřednictvím  se provádí účinná  výměna tepla  u spalovacích motorů s vodním chlazením. 

Jaká je kapalina s nejlepšími chladicími vlastnostmi?

Voda má nejlepší schopnost účinného chlazení. Má vysokou tepelnou kapacitu, tj. absorbuje velké množství tepla  v nejmenším možném objemu. 

Lze použít běžnou vodu jako chladicí kapalinu?

Ne, ne nelze. 

Jaké jsou nejčastější škody způsobené automobilu v důsledku použití chladicích kapalin špatné kvality?

Studie z konce 90. let ukázala, že v průměru 7 automobilů z 10  obsahuje rez a úsady. Více než 60 % vodních čerpadel  má poruchy kvůli problémům s těsněním. Více než 20 % motorů má poruchu kvůli problémům  s chladicím systémem. Dochází k tvorbě úsad, přičemž i jen 0,6 mm tl.  úsady může snížit odvod tepla o 40 %. 

Jaké jsou klíčové funkce nemrznoucí kapaliny?

Nemrznoucí kapalina je navržena tak, že: 

- Poskytuje účinnou výměnu tepla.

- Chrání povrchy kovů před korozí.

- Zabraňuje zamrznutí. 

- Je kompatibilní s plastovými díly a pryžovým těsněním. 

- Má nízkou pěnivost.

- Je chemicky stálá za nízké i vysoké teploty. 
 

Jaké kovové povrchy používané v automobilech je třeba chránit před nemrznoucí kapalinou?

Základní kovy, které je třeba chránit jsou: železo, ocel a litina, hliníkové slitiny ve formě odlitků a výlisků,  měď a mosaz, jakož i pájky s obsahem olova. Tradiční měděné nebo mosazné chladiče se nahrazují hliníkovými s plastovými  přetokovými nádržemi. 

Jaké je složení chladicích kapalin?

Chladicí kapaliny jsou připraveny z etylenglykolu, propylenglykolu, glycerinu a aditiv. 

Jaká aditiva se používají v různých typech nemrznoucích kapalin a jaký je jejich účel?

- Inhibitory koroze.

- Stabilizátory - zabraňují uvolňování inhibitorů, např.  silikátové stabilizátory. 

- Dispergační stabilizátory - brání tvorbě úsad z tvrdé vody.

- pH pufry - udržují  potřebnou hodnotu pH. 

- Přísady proti pěnivosti - potlačují pěnivost. 

- Barviva - používají se k označení kapaliny. 
 

Co je inhibitor?

Inhibitor je látka, která zpomaluje nějaký proces. V  nemrznoucích kapalinách je to chemické aditivum, chránicí povrch kovu před korozí.  

Nejobvyklejší inhibitory typicky používané v nemrznoucích kapalinách jsou boráty, fosfáty, benzoany, dusitany, silikáty, apod. Inhibitory by měly být obsaženy v dostačené koncentraci, aby zajišťovaly nebytnou ochranu kovů. 
 

Jaké druhy nemrznoucích kapalin jsou na trhu?

- Tradiční  -  jsou to dobře známé produkty obsahující velké procento minerálních aditiv a až 10 % organických aditiv. Jsou dostačující pro použití v motorech  vyrobených před rokem 1995. 

- Organické - tyto nemrznoucí kapaliny jsou založeny na  organických derivátech  (mono- a dikarboxylových kyselin). A neobsahují silikáty  nebo potenciálně škodlivá aditiva  jako jsou  nitráty,  aminy a fosfáty.  Tento typ chladicí kapaliny splňuje  zvýšené požadavky  na dlouhodobou ochranu slitin hliníku a železa  v moderních aplikacích  v automobilech.  Nemrznoucí kapaliny  mají  významně prodloužený výměnný interval  a jsou vhodné pro motory vyrobené po roce 1996. 

- Hybridní - chladicí kapaliny vytvořená na bázi  organických (mono- a dikarboxylových kapalin) a neobsahují  silikátové inhibitory  potenciálně škodlivé látky jako jsou nitráty, aminy a fosfáty. 

- Lobrid - je to typ chladicí kapaliny neobsahující  nitráty, aminy nebo fosfáty.  Její komponenty používané k ochraně proti korozi jsou vytvořeny na bázi organických látek a mají mnohem nižší obsah silikátových solí ve srovnání s hybridními nemrznoucími kapalinami. 

- Nemrznoucí kapaliny na bázi propylenglykolu se stále častěji objevují na trhu. Vysvětluje se to tím, že chladicí kapaliny  tohoto typu nejsou toxické, což je důvodem proto, aby se jim dávala přednost  při  tvorbě tzv. "ekologických" nemrznoucích kapalin. 
 

Je barva nemrznoucích kapalin důležitá?

Docela častá se barva nemrznoucí kapaliny nesprávně spojuje s jejím použitím. Nemrznoucí kapaliny mohou být žluté, zelené, červené, modré,  či dokonce růžové. Je důležité poznamenat, že barva kapaliny nijak neukazuje na její  kvalitativní parametry!!! (Kapaliny různého složení mohou mít stejnou barvu a naopak). Ovšem barva může být indikátorem záruky. 

Jakou nemrznoucí kapalinu se mám vybrat k doplnění?

Každá nemrznoucí kapalina na bázi etylenglykolu je mísitelná s  kapalinou jiné značky ekvivalentního stupně. Při smíchání  nemrznoucí kapaliny s dlouhou životností s kapalinou s nižší výkonností může se stát, že vzniknou problémy tím, že v nově vzniklé směsi se mohou vytvořit látky, které nejsou pro chladicí systém bezpečné. Tedy, pokud nemáte k dispozici produkt , který lze pro vaše auto doporučit, doplňte kapalinu vodou. Před nástupem zimy nechte  kapalinu změřit. Pokud je to nutné,  doplňte správný produkt tak, aby se dosáhlo požadované koncentrace. 

Je nezbytné nemrznoucí kapalinu vyměňovat?

Ano, je to nezbytné!

Proč je výměna nezbytná?

Důvodem je  vyčerpání  inhibitorů v důsledku jejich interakcí  s kovy nebo jinými  součástmi v systému. Nedostatečný obsah inhibitorů vede ke korozi obecně a ke korozi v důsledku kavitace. Ovšem i jejich nadbytek může  být odpovědný třeba za tvorbu kalu, netěsnosti chladičů  a za přehřívání. Vysoké koncentrace dusitanu mohou vést ke korozi hliníkových součástek,  zatímco zvýšená koncentrace tuhých částic  vede k předčasné opotřebenému  vodního čerpadla. 

Jaký je optimální poměr naředění pro chladicí systém?

Je to udržování 40 - 50 %  obsahu koncentrátu v průběhu roku. 

Jaká jsou rizika plynoucí z nesprávné koncentrace nemrznoucí kapaliny?

Nesprávný poměr voda : etylenglykol může mít za následek  zhoršený přenos tepla a přehřívání systému. Vyšší obsah etylenglykolu (nemrznoucího koncentrátu)  zvyšuje  viskozitu chladicí kapaliny a   snižuje množství odebíraného tepla. Vyšší obsah vody sebou nese riziko zamrznutí , což může vést k velmi těžkému poškození , jako je  prasknutí chladiče.  

Jak doplňovat nebo měnit nemrznoucí kapalinu? Existují nějaká specifika v tomto ohledu?

Samozřejmě že ano. Koncentrát smíchejte s vodou v nějaké nádobě předtím, než  chladicí kapalinu  naplníte do systému. To je nezbytné,  protože pokud byste do systému naplnili čistý koncentrát, nemusela by homogenizace směsi (roztoku) proběhnout včas a v důsledku toho by v systému mohly být oblasti  jen s vodou,  která by po zmrznutí a zvětšení svého objemu mohla způsobit škody. 

Lze nemrznoucí kapalinu doplňovat pitnou vodou z vodovodu?

Nemrznoucí  kapaliny PRISTA ANTIFREEZE LONG LIFE a výrobek HAVOLINE EXTENDED LIFE ANTIFREEZE COOLANT společnosti Texaco obsahují nezbytné stabilizátory disperze, které zabraňují  tvorbě úsad  z tvrdé vody. Jinými slovy, problém s tvorbou úsad (kotelního kamene) nenastane. Nicméně doporučujeme používat pitnou vodu jen v případech, kdy destilovaná nebo demineralizovaná voda  není k dispozici. 

Kdy a jak kontrolovat hladinu nemrznoucí kapaliny?

Vizuálně lze hladinu chladicí kapaliny kontrolovat  při každém zdvižení kapoty. Dalším způsobem je kontrola kapaliny refraktometrem před nástupem zimy. V tomto případě se musí ochrana před zmrznutím  a kontroly  provádět  při teplotě kapaliny 20 °C., jinak může být odečet natřených hodnot nepřesný. 

Jaký je výměnný interval nemrznoucí chladicí kapaliny podle ujetých kilometrů?

Interval výměny na základě počtu ujetých kilometrů  bude záviset na tom, jaké  výkonnostní požadavky daný produkt splňuje. V závislosti na značce a typu produktu  a na technickém stavu vozidla se délka výměnného intervalu pohybuje od 3 do 5 let a od 30 000 do 650 000 km. U osobních vozů  je maximální počet ujetých km  do 250 000, není-li výrobcem vozidla uvedeno jinak. 

G12? Jaký typ nemrznoucí kapaliny to je?

G12 je zkratka pro OEM specifikaci  VAG Auto Group. PRISTA ANTIFREEZE LONG LIFE a výrobek HAVOLINE EXTENDED LIFE ANTIFREEZE COOLANT společnosti Texaco jsou dva produkty, které splňují požadavky specifikací TL-VW 774 D, L, které jsou rovněž známé jako  nemrznoucí kapaliny typu  G12 a G12+.     

Klasifikace a specifikace. Co tyto zkratky znamenají?

Všechny stávající normy  pro  nemrznoucí kapaliny mají určené  jisté hodnoty parametrů:

- ASTM  - Americké normy (Americká společnost  pro zkoušení a materiály)

- BS - Britské normy 

- AFNOR - Francouzská  národní organizace pro normalizaci

- MIL  - Vojenská norma 

- NATO - Vojenská norma 

- SAE J - Americká společnost automobilových inženýrů 

- БДС - Bulharská státní norma