.

Informace o změnách týkajících se osobních údajů

Implementace Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) vstoupí v platnost dne 25. května 2018.  Účelem tohoto Nařízení je umožnit fyzickým osobám účinější kontrolu nad tím, jak jsou jejich osobní údaje zpracovávány. Jako správce těchto údajů, společnost Prista Oil Holding EAD (Společnost) se snaží poskytovat adekvátní úroveň ochrany osobních údajů o svých klientech a partnerech, a to zpracováním těchto údajů jen zákonem povolenými prostředky a k legitimním účelům:

   •   splnit povinnosti Společnosti na základě jejího smluvního vztahu s vámi;
   •   poskytovat informace na základě vašeho výslovného souhlasu;
   •   vždy, když platí jedna z dalších podmínek uvedených v článku 6 (1) tohoto Nařízení.    

Při zpracování vašich osobních údajů se Prista Oil Holding EAD snaží uplatňovat ty nejvyšší bezpečnostní standardy (plnit požadavky ISO/IEC 27001) a sdílet tyto údaje jen se státními orgány (v rozsahu jejich oprávnění) a se subdodavateli majícími dobrou pověst.  

Aby byla jednotlivcům poskytnuta účinnější kontrola nad jejich údaji, dává jim toto Nařízení řadu práv, včetně:  

   •   Práva na přístup k informacím, právo na nápravu, právo “být zapomenut”, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a právo odmítnout dát souhlas ke zpracování.
   •   Podmínky, za kterých mohou být tato práva vykonávána jsou uvedeny v článku 7 (3) a v kapitole III (články,12 až 23) tohoto Nařízení, jakož i v interních dokumentech Společnosti vztahujících se k ochraně osobních údajů.   

Počínaje prvním čtvrtletím roku 2018, společnost Prista Oil Holding EAD jmenovala inspektora ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat na internetové adrese  dpo@prista-oil.bg nebo poštou na adrese: 46 Treti Mart Blvd, Ruse 7012, Bulgaria, v případě jakýchkoli otázek ohledně práv na ochranu vašich osobních údajů.    

Vaše práva jsou naše odpovědnost!