.

Často kladené otázky / Brzdová kapalina

Co je brzdová kapalina?

Brzdová kapalina je  speciální typ hydraulické kapaliny, která se používá v brzdových systémech. Většina dnešních brzdových kapalin je   založena na syntetických složkách doplněných inhibitory koroze. 

Kde se brzdové kapaliny používají?

Brzdové kapaliny se používají v brzdových hydraulických systémech  osobních automobilů  a lehkých užitkových automobilů, a to pro převádění tlaku na mechanismus brzd. Další oblastí použití jsou hydraulické spojkové systémy. Tyto kapaliny se používají také v brzdových systémech motocyklů. 

Jaké technické požadavky se kladou na brzdové kapaliny?

Při činnosti brzdového systému se uvolňuje velké množství tepla a proto musí mít brzdová kapalina vysoký bod varu (suchý i mokrý bod varu). Brzdové kapaliny nesmějí zmrznout když je  okolní teplota pod bodem mrazu. Proto nelze používat brzdové kapaliny na bázi vody. 

Jaké vlastnosti musí brzdová kapalina mít?

- Vysoký bod varu.

- Správnou viskozitu a dobrou tekutost za nízkých teplot.

- Odolnost proti stárnutí.

- Široký rozsah pracovních teplot a nízkou těkavost..

- Výbornou kompatibilitu s těsnicími materiály. 
 

Klasifikace a specifikace. Co znamenají tyto zkratky?

Základní vlastnosti brzdových kapalin jsou určovány následujícími specifikacemi:

- SAE J1702, J1703, J1704

- ISO 4925 Class X; X=3,4…..

- FMVSS №116 – Americká (US) norma bezpečnosti motorových vozidel;

- JIS K2233 Class X; X=3,4 – Japonské průmyslové normy;

- ATE-DOT X; X=3,4,5.1 – Norma pro provozní aplikace;

Dříve používané specifikace

- SAE 70 R 1 a 3; SAE J70C; SAE J 1703 А až F a SAE J 1703 Jan.’80, Nov.’83 a Oct.’85.
 

Co znamená zkratka DOT?

DOT se stalo výrazem označujícím brzdovou kapalinu.  Zkratka jako taková znamená US Department of Transportation (DOT)  tj. Americké ministerstvo dopravy. 

Jaké jsou různé specifikace DOT?

Brzdové kapaliny existují v řadě forem dle různých specifikací DOT. 

- Jsou to specifikace DOT 3, DOT 4  a DOT 5.1.

- Specifikace DOT 5 se může vyskytovat v některých aplikacích, nicméně  kapalina dle této specifikace se od shora uvedených liší svým chemickým složením. D OT 5 je forma brzdové kapaliny  prakticky nepoužitelná v běžných vozidlech. 
 

Jaké je složení brzdových kapalin?

DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1 jsou kapaliny na bázi polyetylenglykolu na rozdíl od DOT 5,  což je kapalina na bázi silikonu.  

DOR 3, DOT 4 a DOT 5.1  jsou hygroskopické kapaliny absorbující vodu a vlhkost z atmosféry.  Absorpcí vody  se zhoršují výkonové charakteristiky brzdové kapaliny a drasticky klesá její bod varu (to je jeden z důvodů, proč je třeba brzdovou kapalinu měnit). 
 

Jaká jsou další specifika těchto kapalin?

Kapaliny na bázi glykolu jsou: 

- Dvakrát méně stlačitelné než silikonové kapaliny, a to dokonce i při zahřátí.

- Čím nižší je stlačitelnost kapaliny, tím lepší je výkonnost brzdového systému a zvyšuje se tak citlivost brzdového pedálu. 

Skladování: glykoly jsou hygroskopické  látky absorbují vodu z atmosféry, což má za následek: 

- Snížení bodu varu brzdové kapaliny.

- Snížení účinnosti hydraulického systému.

Obsah vody má za následek zvýšení viskozity za nízkých teplot a zvýšení korozního působení.
 

DOT 5 - jak se taková kapalina odlišuje?

DOT 5 je silikonová kapalina, která není kompatibilní s kapalinami na bázi polyetylenglykolu. Hlavním rozdíl je v tom, že silikonová kapalina je hydrofobní. 

Brzdová kapalina - výhody plynoucí z její výměny

Výměna brzdové kapaliny zajistí normální a bezpečnou funkci brzdového systému. A také platí, že pravidelná výměna brzdové kapaliny  prodlouží životnost součástí brzdového systému.

Klíčové aspekty  při výměně brzdové kapaliny: 

- Tento typ brzdové kapaliny je jedovatá a hořlavá látka.  Musí se s ní zacházet opatrně  a vyžaduje to nezbytná opatření. 

- Brzdová kapalina se nesmí lít do hydropneumatického systému automobilu (tento systém se plní jinými produkty, jako jsou LHM apod.). 

- Nádoby, v nichž se brzdová kapalina skladuje musejí být dokonale čisté a neustále hermeticky uzavřené, aby se zabránilo adsorpci vlhkosti ze vzduchu. 

Složky brzdových kapalin  mají silný korozní účinek na lak automobilů a na chromované části, což je třeba vzít v úvahu při manipulaci s těmito produkty. 
 

Lze navzájem míchat brzdové kapaliny různého stupně DOT?

- DOT 3 lze míchat s DOT 4. 

- DOT 3 a DOT 4 lze míchat s brzdovými kapalinami DOT 5.1. 

- Kapaliny DOT 5 (na bázi silikonu) jsou NEKOMPATIBILNÍ s ostatními stupni DOT. 
 

Jaká kapalina je vhodná k doplňování?

K doplňování brzdové kapaliny se  hodí jakákoli komerční značka této kapaliny, pokud splňuje technické požadavky. Kapalinu s nižší specifikací DOT je možné doplňovat kapalinou s vyšší specifikací DOT (např.  DOT 3 lze nahradit kapalinou DOT 4.

Do systému automobilu naplněného kapalinou DOT 5 se nesmí doplňovat brzdová kapalina jiné specifikace DOT, tj. DOT 3, DOT 4 ani DOT 5.1). 
 

Musí se brzdová kapalina měnit či doplňovat?

Doplňování nemůže kompenzovat nevratné změny, k nimž při stárnutí brzdové kapaliny dochází. Klesá bod varu, mění se chemické složení a v průběhu času degradují inhibitory koroze. 

Jak poznám, kdy se má brzdová kapalina vyměnit?

Specializované autoservisy provádějí diagnostiku pomocí zkušebních zařízení. Pokud nejsou informace o tom,  kdy a zda byla brzdová kapalina vyměněna, buď ji  bez dalšího odkladu vyměňte nebo  nechte brzdový systém zkontrolovat.   

Proč požadovat produkty Prista nebo Texaco?

- Zaručený původ a kvalita.

- Široké komerční rozšíření.

- Standardizované produkty.

- Profesionální přístup v našich značkových autoservisech  po celé zemi. 
 

Recommendation for mileage and fluid change intervals?

The recommended brake fluid change interval is every two years!