.

Často kladené otázky / Kapalina do ostřikovače skla

Co je kapalina do ostřikovače skla?

Nejrozšířenější vysoce jakostní produkty tohoto typu jsou  směsi denaturovaného lihu  a speciálních detergentů (emulgátorů), mazacích přísad, barviv a vonných látek. 

Kde se tato kapalina používá?

Kapalina  do ostřikovačů skla  se plní do nádrže a přivádí se ke stěračům.  Používá se k čištění čelních skel  automobilů. Protože obsahuje aktivní detergenty,  rychle a snadno  odstraňuje veškeré nečistoty, které zhoršují výhled z vozidla, jako jsou zbytky hmyzu, prach, atd. 

Může použití normální vody jako kapaliny do ostřikovače způsobit nějaké problémy?

Ano, může a problémy jsou následující:

- Voda nemůže snadno a rychle odstranit nečistoty organického původu (mouchy motýly a jiný hmyz).  Když hmyz naráží na čelní sklo a zůstávají na něm, zhoršuje se výhled.  

- Voda mrzne při 0 °C a přitom zvětšuje objem, čímž může dojít k poškození (prasknutí) nádrže s kapalinou.

- V závislosti na svém složení  může být voda tvrdá (vysoký obsah minerálů) nebo může být měkká (nízký obsah minerálů). Voda s vysokou tvrdostí tvoří na površích úsady a ucpává trysky.  
 

Jsou na trhu "padělky" originálních produktů?

Je třeba zmínit, že každý produkt, jehož původ je nejistý, může představovat riziko. Je dobře známou skutečností,  že alkoholy jsou jako hlavní součást použity při výrobě ostřikovacích kapalin. Nejznámější je v tomto směru etanol nebo isopropanol. Nepřijatelné a velmi nebezpečné je použití metanolu. Požití metanolu má pro lidský organismus několik velmi závažných důsledků.  Nejprve dochází k bolestem hlavy,  žaludeční nevolnosti a ke zvracení, následují  křeče a ztráta zraku. Metanol je důležitou přísadou v mnoha produktech  k průmyslovému použití, ovšem jeho přítomnost v produktech, u kterých se předpokládá, že přijdou do styku lidským  tělem a mají na něj vliv,  je nepřípustné. Pokud by metanol byl obsažen v kapalině do ostřikovačů skla,  jeho páry  se dostanou do prostoru pro cestující a při delší jízdě  je jejich účinek  škodlivý a nebezpečný.

Některé produkty mají neznámý původ, mají  ovšem  velmi příjemnou vůni, která maskuje  škodlivou přísadu a samozřejmě mají velmi  dobrou, cenu.   
 

Co je metanol?

Metylalkohol či metanol je  bezbarvá  toxická kapalina  získávaná suchou destilací dřeva  nebo oxidací metanu. Metanol je zakázán jako složka  kapalných přípravků pro domácnost, a to výnosem Ministerstva zdravotnictví č. 35  ze dne 1. září  1995.  

Proč dochází k problémům s lakem automobilů a s lištami stěračů?

Tyto problémy vznikají v důsledku nekompatibility a obsahu agresivních  komponent  v kapalině do ostřikovačů, které mají korozivní účinek na pryž lišt stěračů a na lak automobilu.
 
Pro zajištění kompatibility  se provádějí zkoušky podle  stanovených metod. Zimní kapalina Prista do ostřikovačů prošla úspěšně zkouškami kompatibility  s pryžovými těsněními a materiály  a na účinek na laky automobilů. Tyto zkoušky  se prováděly v Německu podle mezinárodně uznávaných metod. 
 

Kompatibilita s vodou

Další test, který se často ignoruje je test na kompatibilitu s vodou. Může to znít podivně, součásti použité v těchto kapalinách  jsou často nekompatibilní s  vodou různé tvrdosti. Po smíchání s vodou se  v zásobní nádrži tvoří nerozpustné  látky.  Ty se buď  usazují nebo plavou na povrchu a postupem času ucpávají trysky,  zhoršuje se  tak rozstřik a možnost  čištění skla. 

Existují různé typy kapalin do rozstřikovačů v závislosti na ročním období?

Ano, kapalina do ostřikovačů  je k dispozici v letní a zimní verzi. A navíc, produkt může být koncentrovaná kapalina, která vyžaduje ředění v určitém poměru  nebo je to kapalina do ostřikovačů  určená k použití tak, jak je. 

PŘEDTÍM, NEŽ SE KAPALINA NAPLNÍ do zásobní nádrže, přesvědčte se, že použijete správnou kapalinu pro dané roční období. Zásobní nádrž se nesmí naplnit produktem určeným  k jinému použití, (jako např. nemrznoucí chladicí kapalinou jenom proto, že protože nezamrzá). 

Např.: 

- Kapalina Prista do ostřikovačů skla  se ředí vodou v poměru 1 : 3, aby se dosáhlo teploty zmrznutí -20 °C.

- Kapalina Prista pro letní období do ostřikovačů skla  se ředí vodou v poměru 1 : 10. 

Následující otázky se týkají použití těchto produktů. 
 

Můžeme použít letní kapalinu v zimním období?

To nelze! Tato kapalina nemá vlastnosti nutné pro oblast nízké teploty a existuje tak nebezpečí, že kapalina zmrzne.

Je rozumné používat zimní kapalinu v létě?

Ne!  Zimní kapalina obsahuje jen malé množství detergentní složky k odstranění organických nečistot, neboť v zimně  se hmyz nevyskytuje. 

Lze v letním období a na podzim používat běžnou vodu?

Používání čisté vody  v teplém počasí  je levným řešením, které sebou ale nese  rizika jako: 

- Tvorba úsad. 

- Slabá čisticí schopnost. 

- Ucpávání trysek. 
 

Má barva kapaliny nějaký význam?

Barva není indikátorem kvality  ani neoznačuje určení kapaliny pro roční období. Je to obchodní označení a barva  má odlišit produkt od vody. 

Jaká je koncentrace produktu?

Tyto produkty se dodávají jako předředěné, což je pohodlnější  při použití v zimním období, i jako koncentrované. Pokud jde o optimální výkonnost, řiďte se  doporučeními výrobce uvedenými na obalu produktu. 

Závěry

Pro potěšení z jízdy radíme a doporučujeme používat kapaliny do ostřikovače  od výrobců, kteří mají dlouhodobě dobrou pověst, pokud jde o kvalitu produktu, a kteří uvádějí na obalu svých produktů  přesné informace o  přísadách a návod k ředění. I když tento produkt vyžaduje jen doplňování a výdaje se mohou zdát zanedbatelné, udržování  správné koncentrace vodného roztoku  a správného stavu systému  stěračů -  trysek, ostřikovačů a lišt stěračů,  zajistí dobrou viditelnost  na cestách, což je podstatný faktor  bezpečnosti na silnici.