.

Často kladené otázky / Převodové oleje

Co jsou převodové oleje?

Převodový (převodovkový) olej je  směs základového oleje  a aditiv  s velmi dobrými vlastnostmi pokud jde o ochranu proti opotřebení a oděru a dobrou odolnost proti tepelné oxidaci.  

Jaké jsou funkce převodového olej?

Hlavní funkcí převodového oleje je mazání hypoidních převodů v manuálních a automatických převodovkách osobních a nákladních automobilů. 

Jaké jsou hlavní typy převodových olejů?

Jsou to dva hlavní typy:

- Oleje do manuálních převodovek a diferenciálů. Říká se jim také MTF (Manual Transmission Fluids) (kapaliny do manuálních převodovek). 

- Olejům do automatických převodovek se říká ATF (Automatic Transmission Fluid). 
 

Jaká jsou hlavní aditiva použitá v převodovém oleji?

- Jsou to aditiva působící proti opotřebení, proti oděru a EP (pro extrémní tlaky). Jsou to látky, které brání tomu, aby kovové povrchy  pohyblivých součástí přicházely do přímého vzájemného styku a snižují tření. 

- Aditiva snižující bod tekutosti (teplotu zmrznutí )  a zlepšující viskozitní vlastnosti  olejů za nízkých teplot (chování při tečení).  

- Aditiva zabraňující korozi a oxidaci a zlepšující odolnost  proti oxidaci. Velmi dobře je známé, že látky vznikající jako produkty oxidace, způsobují korozi kovů. 
 

Jakou barvu mají převodové oleje do automatických převodovek?

Všechny oleje  určené do automatických převodovek  jsou k dispozici v barvě, která je odlišná od barvy olejů do manuálních převodovek. 

Jak jsou klasifikovány oleje MTF?

Výkonové parametry převodových olejů se řídí klasifikací API. Jejich viskozitu definuje SAE J 306. 

Jaké jsou provozní klasifikace API pro oleje MTF?

Tyto oleje se klasifikují s použitím tříd GL (Gear Lubricant = mazivo do převodů).  Dělí se do šesti výkonnostních tříd  od GL-1 do GL-6, z  nichž se v současné době používají jen 2 třídy. 

- GL-1, GL-2, GL-3 a GL-6 jsou již zastaralé. 

- GL-4 je stávající třída hodnocení. Používá se k označení výkonnostních charakteristik pro převody v převodovkách s ručním řazením, které pracují s extrémně vysokými  rychlostmi kluzu, zejména v šikmozubých čelních/kuželových kolech se šroubovitými zuby a v hypoidních převodech pracujících za středně náročných podmínek v osobních automobilech  a v jiných automobilech s  motory  vysokootáčkovými /s  nízkým krouticím momentem a s nízkootáčkovými /s vysokým krouticím momentem. "

- GL-5 je stávající třída hodnocení. Jde o typ výkonových charakteristik týkajících se převodů, zejména hypoidních převodů  v osobních automobilech  a jiných typech vozidel  pracujících za vysokých otáček / při rázovém zatížení, při vysokých otáčkách/vysokém točivém  momentu a při nízkých otáčkách  s vysokým točivým momentem. Jde o oleje do převodovek  se silným namáháním. Tyto oleje obsahují aditiva  snižující opotřebení, oděr a EP  aditiva (aditiva pro extrémní tlaky).   

- MT-1 je stávající třída hodnocení. Používá se pro oleje  určené pro silně namáhané ruční převodovky, kde se vyžaduje dobrá tepelná stabilita, odolnost proti vysokým cyklickým teplotám a lepší kompatibilita se slitinami mědi  v porovnání s jinými kategoriemi API.  Typické je použití v nesynchronizovaných  ručně řazených převodovkách  v těžkých automobilech a autobusech. 
 

Co znamená klasifikace viskozity SAE J 306?

Podle klasifikace viskozity SAE J 306 se převodové oleje rozdělují do tříd  podle své kinematické viskozity. Třídy se dělí na aplikace pro do teplého počasí,  do chladného počasí, nebo pro celoroční použití  - vícestupňové oleje. 

Jak jsou klasifikovány oleje ATF?

Pro produkty ATF není zavedena klasifikace na základě viskozity  či podle  použitelnosti. Jejich charakteristiky  a aplikace  se odvíjejí od specifikací výrobců originálních zařízení - automatických převodovek  (OEM). 

Jaké jsou nejrozšířenější specifikace OEM pro ATF oleje (oleje do automatických převodovek)?

Nejvíce užívaná a v praxi široce populární jsou specifikace General Motors (DEXRON)  a Ford Motor Company (MERCON).  Vedle toho zavedli i jiní výrobci automatických převodovek své vlastní specifikace ATF olejů. 

GENERAL MOTORS – DEXRON

TASA – 1957 ,  DEXRON II E – 1991, DEXRON III H – 2003

DEXRON II D – 1981 , DEXRON III G – 1997, DEXRON VI - 2005

Kapaliny vyhovující specifikacím Dexron II E (typy D, E) mohou být nahrazeny kapalinami vyšší třídy Dexron III. Opačný způsob ke krajně nevhodný. 


FORD MOTOR COMPANY – MERCON

- ESW M2C 33F/G (G Oil) – 1967

- ESP M2C 138-CJ (CJ Oil) – 1975

- ESP M2C 166 H (H Oil) – 1981

- MERCON WSP M2C 185 A – 1987

- MERCON V – 1996

- MERCON SP – 2005

- MERCON LV (nízká viskozita)  - 2008


Oleje vyhovující specifikacím Ford M2C33 -F a -G (G olej  by se neměly míchat s oleji vyhovujícími jakékoli jiné specifikaci Ford. 


Jiné specifikace OEM:

Allison C-4

Caterpillar TO-4

Chrysler Mopar ATF +4

MAN type 339.X

Mercedes-Benz 236.X

Voith H55.63.35.XX

Voith H55.63.36.XX

VW part No.

ZF TE-ML XXZ