.

Často kladené otázky / AdBlue

Zvolili si všichni výrobci vozidel do náročných podmínek technologii SCR?

- Pokud jde o specifikaci Euro 4, tak nikoli. Ne všichni výrobci  se rozhodli pro technologii SCR (selektivní  katalytickou redukci). Společnost MAN si u většiny svých modelů  vozidel  zvolila technologii EGR (recirkulaci výfukových plynů), přičemž Scania si pro většinu svých  modelů zvolila  rovněž systém EGR. Všichni ostatní výrobci si pro svá vozidla zvolili technologii SCR pokud jde o Euro 4. 

- Euro 5: Ano, všichni výrobci, včetně společnsotí MAN a Scania  se rozhodli použít technologii SCR, která vyžaduje použití AdBlue. 
 

Jaké jsou výhody technologie SCR?

- Spolehlivost: technologie SCR  se při rozsáhlých testech  v posledních letech ukázala jako absolutně spolehlivá.  

- Dlouhodobější řešení: s využitím technologie SCR jsou standard Euro 4 a Euro 5 snadno dosažitelné. I nové emisní standardy, které budou teprve zavedeny, budou  také vyžadovat použití této technologie.

- Nižší spotřeba paliva: díky možnosti nastavit naftové motory na úspornější provoz, lze v průměru ušetřit  5 % paliva.  

- Úspory na daních a dotace: v několika evropských zemích se  zavádění standardů Euro 4 a Euro 5 podporuje  finančními pobídkami. Např. v Německu jde o snížení silniční daně , což znamená úsporu  0,02 - 0,03 euro  na 1 km.   
 

Jaké jsou nevýhody SCR technologie?

- Musíte používat AdBlue.

- Nová vozidla jsou dražší. Tak je tomu však i u vozidel  vybavených jinou technikou umožňující splnění emisních standardů. 
 

Byla tato technologie provozně odzkoušena v provozu?

V rámci odzkoušení této technologie byly najety miliony kilometrů. Testování probíhalo v extrémních klimatických podmínkách,  a to ve Španělsku a ve Finsku. 

Co je na této technologii tak výjimečné?

AdBlue je naprosto čisté řešení. Není to jednoduše jen  vodný roztok močoviny, nýbrž  produkt vyrobený v přísné shodě s technologií  při striktním dodržováním požadavků, při použití  vody o čistotě vyšší než je voda pro medicinální účely. Pro výrobu AdBlue  používá společnost Prista Oil k čištění vody dvojitou reverzní osmózu. Výrobci těžkých automobilů  požadují  tuto úroveň čistoty AdBlue  kvůli zárukám, které oni sami poskytují na svá vozidla.

Protože otvor vstřikovací trysky je velmi malý, dokonce i  jen malá přítomnost kovu  v produktu by mohla vést k ucpání trysky. 
 

Jaká je životnost AdBlue při skladování?

Maximální skladovatelnost je jeden rok, a to za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky skladování určené výrobcem. V tomto ohledu hraje důležitou roli teplota, jakož i utěsnění obalu a suché a dobře větrané skladovací prostory. Produkt nesmí být vystaven  účinkům přímého slunečního záření. 

Co se stane, když těžký naftový motor běží bez AdBlue?

Povede to k překročení povolených emisních limitů. Naftové motory běží  v režimu optimalizace spotřeby paliva, což nepříznivě ovlivňuje produkci emisí NOx. Z tohoto důvodu jsou ve výfukovém potrubí umístěny  snímače, které přesně měří emise NOx. Výsledky měření se ukládají do palubního diagnostického systému (palubního počítače).  

Je AdBlue k dispozici na čerpacích stanicích?

Díky vynikajícím partnerským vztahům mezi společností Prista Oil Holding EAD  a Petrol AD, je AdBlue 
k dispozici na většině  čerpacích stanicích ""Petrol"" v Bulharsku, a to v 10 l a 18 l baleních.

Na velkých čerpacích stanicích v Bulharsku bude brzy  k dispozici automatický systém plnění AdBlue.