.

Prista Oil je licencovaný výrobce  některých produktů  značky Texaco a je také autorizovaným distributorem  výrobků Chevron  v Bulharsku,  Kazachstánu,  Kyrgyzstánu, Rumunsku, na Slovensku,  v Srbsku, Tádžikistánu,  Turkmenistánu, na Ukrajině , v Maďarsku  a v České republice. Prista Oil má právo používat ochranné známky Texacoâ, Delo a Havolineâ k reklamním účelům, k propagaci a v marketingu. Má i právo používat  licencovanou technologii  k výrobě maziv Chevron  mísením v továrnách Prista Oil.

Produkty Texaco® naleznete zde: