.

DELO XLC ANTIFREEZE/COOLANT

Delo XLC Antifreeze/Coolant je vysoce výkonná chladicí kapalina s dlouhou životností, jejíž složení je voleno tak, aby chránila motory před zamrznutím a varem, přičemž chrání chladicí systém proti korozi, a to i proti korozi za vysokých teplot v moderních hliníkových motorech.
Vždy potvrdte, že zvolený produkt odpovídá doporucením výrobce originálního zarízení pro provozní podmínky zarízení a postupy údržby zákazníka.

Výhody pro zákazníka

   •   Technologie moderních nevyčerpávajících se inhibitorů koroze přispívá k prodloužené životnosti kapaliny s minimální údržbou zvýšenou provozuschopností systému.
   •   Použití pro vozové parky kombinovaného složení s nájezdem vyšším než 650 000 km u nákladních automobilů a autobusů a provozní dobou 32 000 hodin u stacionárních motorů.
   •   Přispívá k ochraně proti korozi termostatů, chladičů, vodních čerpadel a jiných citlivých součástí chladicích systémů.
   •   Bez-silikátové a bez-fosfátové složení vysoce výkonného produktu přispívá k jeho trvalé stabilitě v kombinaci s tvrdou vodou.
   •   Přispívá k ochraně proti korozi za vysokých teplot v moderních motorech, ke snížení nároků na údržbu, ke snížení prostojů, nákladů a ke snížení množství odpadů.

Použití

   •   Delo XLC Antifreeze/Coolant se doporučuje k použití v silně namáhaných a stacionárních motorech, které vyžadují zlepšenou výkonnost při výměně tepla, ochranu proti kavitaci a dlouhodobou ochranu chladicího systému.
   •   Tento produkt se nesmí používat k ochraně vnitřních prostor systémů pitné vody před zamrznutím.