.

DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 je osvědčený výkonný motorový olej pro silné zatížení, který se vyznačuje stabilní viskozitou (stay-in-grade) v naftových motorech vyhovujících emisním normám Euro I, II, III, IV a V
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Výhody pro zákazníka

   •   Složení oleje voleno tak, aby poskytoval ochranu před tvorbou kalu za nízké teploty, proti oxidaci za vysoké teploty a odolnosti proti tvorbě úsad na pístu.
   •   Detergentní účinek omezení tvorby kyselin napomáhá k udržení spolehlivosti, a to na základě prevence koroze motoru a ložisek.
   •   Přispívá k prodloužení provozní životnosti motoru tím, že jej chrání před opotřebením a vznikem zrcadlově lesklých ploch na stěnách válce.
   •   Přináší ochranu proti opotřebení a tvorbě úsad, k nimž dochází v důsledku tvorby sazí, brání nadměrnému nárůstu viskozity, ucpávání filtru a optimalizuje provozuschopnost zařízení.

Použití

   •   Tento olej je vytvořen k použití v atmosférických naftových motorech a turbomotorech vybavených mezichladičem či bez něj, a to v nákladních automobilech, autobusech, lehkých užitkových automobilech, v terénních vozidlech, ve stavebních strojích, v zemědělských strojích a v lodních naftových motorech.
   •   Je navržen pro dobrou výkonnost ve většině motorů s recirkulací výfukových plynů (EGR), ve většině motorů se selektivní katalytickou redukcí a v motorech bez filtrů pevných částic (DPF).