.

DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 osvědčený výkonný olej navržený tak, aby si udržel daný viskozitní stupeň, přičemž je určen k použití v naftových motorech splňujících požadavky emisní specifikace Euro I, II, III, IV a V.
Vždy potvrdte, že zvolený produkt odpovídá doporucením výrobce originálního zarízení pro provozní podmínky zarízení a postupy údržby zákazníka.

Výhody pro zákazníka

   •   Tento olej je navržen tak, aby poskytoval ochranu proti tvorbě kalu při nízkých teplotách, ochranu proti oxidaci při vysokých teplotách a proti vytváření úsad na pístu.
   •   Detergentní účinek a potlačení vzniku kyselin brání korozi motoru a ložisek, snižuje rozsah odstávek z důvodů údržby.
   •   Nabízí ochranu proti opotřebení a tvorbě zrcadlově lesklých ploch na stěnách válce, prodlužuje provozní životnost motoru a optimalizuje provozuschopnost.
   •   Přispívá k ochraně před opotřebením a k odolnosti proti tvorbě úsad v důsledku tvorby sazí, brání nadměrnému nárůstu viskozity a ucpávání filtru.

Použití

   •   Jeho složení je voleno s ohledem na použití v atmosférických naftových motorech a turbomotorech vybavených mezichladičem i bez mezichladiče, a to v nákladních automobilech, autobusech, lehkých užitkových vozidlech, terénních automobilech, stavebních strojích, zemědělských strojích a v lodních naftových motorech.
   •   Tento olej je navržen tak, aby poskytoval dobrý výkon ve většině motorů vybavených systémy recirkulace výfukových plynů (EGR), ve většině motorů vybavených selektivní katalytickou redukcí (SCR) a v motorech bez filtrů pevných částic (DPF).