.

DELO STARPLEX EP-2

Delo Starplex EP 2 je vysoce výkonné víceúčelové plastické mazivo s dlouhou životností, určené k použití v kuličkových a válečkových ložiskách pracujících za vysokých teplot a pro dlouhodobé mazání za extrémních provozních podmínek.
Vždy potvrdte, že zvolený produkt odpovídá doporucením výrobce originálního zarízení pro provozní podmínky zarízení a postupy údržby zákazníka.

Výhody pro zákazníka

   •   Úspora nákladů na údržbu- Účinné EP aditivum chrání ložiska proti opotřebení za těžkých provozních podmínek a při rázovém zatížení. Účinné inhibitory rezivění a koroze chrání kovové povrchy, a to i při intenzivním vystavení účinkům vody.
   •   Minimalizace odstávek zařízení- Vysoký bod skápnutí omezuje na minimum úniky maziva z ložisek za zvýšených teplot, přičemž vynikající odolnost proti oxidaci zajišťuje dlouhou životnost maziva. Přirozená odolnost lithného komplexu proti vodě v kombinaci s doplňkovými přísadami s lepivým účinkem zabraňuje vymývání maziva vodou.
   •   Minimalizace nákladů na udržování sortimentu maziv- Víceúčelovost tohoto maziva umožňuje jeho využití v širokém rozsahu v oblasti automobilové techniky a v průmyslu, takže lze omezit sortiment udržovaných zásob maziv a eliminují se tak rizika záměny maziv.

Použití

   •   Ložiska kol automobilů.
   •   Mazání podvozků.
   •   Použití v silničních a terénních vozidlech.
   •   Stavební zařízení.
   •   Zemědělské traktory.
   •   Těžká doprava.
   •   Průmyslové mazání obecně.
   •   Námořní aplikace.

I když má Starplex velmi vysoký bod skápnutí, což umožňuje velmi dobré mazání i při teplotách značně vyšších, než tomu je u maziv s obsahem konvenčního lithného mýdla, prodloužené použití při tak vysokých teplotách vyžaduje častější odmazávání, aby se zabránilo oxidační degradaci základových minerálních olejů.

Nedoporučuje se pro spojení s konstantní rychlostí u vozidel s předním pohonem.