.

DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 je vysoce výkonná převodová kapalina do silně zatěžovaných manuálních převodovek, která je navržena k použití v silně zatěžovaných systémech manuálních převodovek v nákladních automobilech.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Výhody pro zákazníka

   •   Dlouhý interval výměny kapaliny až 360 000 km pomáhá snížit náklady na údržbu a optimalizovat provozuschopnost.
   •   Vysoká výkonnost a speciálně zvolené frikční vlastnosti přispívají k hladkému řazení.
   •   Vysoký viskozitní index (VI) a mohutná střihová stabilita oleje přispívají ke spolehlivé ochraně systému při provozu za vysokých teplot.
   •   Tekutost za nízké teploty přispívá k rychlé cirkulaci kapaliny při startování systému a pomáhá tak chránit kritické a citlivé součásti.
   •   Vysokotlaká ochrana (EP) přispívá k odolnosti proti oděru a opotřebení, čímž se snižují nároky na údržbu.

Použití

   •   Kapalina Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 je navržena pro dlouhé intervaly výměny při použití v silně namáhaných synchronizovaných manuálních převodovkách náhradních automobilů, a to včetně automatických modelů jako jsou převodovky AS Tronic společnosti ZF. Multigear MTF SAE 75W-80 je kapalina vhodná k použití v převodovkách vybavených retardéry nebo intardéry.
   •   Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 se může použít do převodovek ZF v nákladních automobilech a autobusech, které mají na štítcích uveden údaj “TE-ML 01” nebo “TE-ML 02”. U převodovek plněných v továrně mazivem tříd 01E/02E, povoluje společnost ZF použít kapalinu Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 k novému naplnění po dovybavení převodovky nebo po její opravě během prvních dvou let provozu.