.

DELO SYN-AMT XV

Delo Syn-AMT XV je soubor prémiových výkonných plně syntetických převodových kapalin, které jsou vytvořeny k použití při prodlouženém intervalu výměny při silném namáhání v synchronizovaných převodovkách s ručním řazením v nákladních automobilech.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Výhody pro zákazníka

   •   Dlouhý interval výměny (450 000 km nebo i delší) omezuje odstávky z důvodů oprav a údržby převodovek.
   •   Tento olej je vytvořen se zaměřením na dobrou tekutost při nízké teplotě, což se projevuje jeho rychlou cirkulací a ochranou před opotřebením zařízení při studených startech.
   •   Vysoký viskozitní index a dobrá střihová stabilita a tloušťka olejového filmu dostatečná k účinnému mazání za vysoké teploty po celou dobu provozní životnosti této kapaliny.
   •   Speciálně zvolené složení a trvalé frikčními charakteristiky umožňují hladké řazení po celou dobu provozní životnosti této kapaliny.
   •   Osvědčená úspora paliva ve srovnání s konvenčními kapalinami (až 3procentní zlepšení při použití v kombinaci se Syn-Star GL SAE 75W-90 v poháněných nápravách).
   •   Trvalá ochrana při vysokotlakém (EP) zatížení s cílem zamezit oděru a opotřebení součástí zařízení.

Použití

Kapalina Delo Syn-AMT XV je vytvořena k použití v prodloužených výměnných intervalech v silně namáhaných synchronizovaných manuálních převodovkách nákladních automobilů. Vedle jejího formálního schválení ze strany významných výrobců zařízení, také data získaná v provozních zkouškách ukazují její potenciál, pokud jde o prodloužený výměnný interval i další možná použití v nákladních automobilech. Provozní zkoušky zahrnovaly vozidla vyrobená společnostmi MAN, Mercedes, Scania a Volvo. Pokud jde o převodovky, jednalo se o výrobky zmíněných výrobců a společnosti ZF, a to včetně modelů AS Tronic se zabudovaným retardérem.

(Vezměte v úvahu, že ZF požaduje použití produktu s formálním schválením TE-ML 01E/02E během záruční doby převodovek, které mají na typovém štítku uveden údaj “TE-ML 01” nebo “TE-ML 02”. Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80 se však může v těchto zařízeních použít po skončení záruční doby.)

Viskozitní stupeň SAE 75W-90 je určen k použití zejména za vysokých okolních teplot a/nebo vysokých provozních zatížení, kde je specificky vyžadováno použití produktu viskozitního stupně SAE 75W-90.