.

DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90 je vysoce výkonný syntetický převodový olej vhodný k použití v silně zatížených poháněných nápravách a diferenciálech. Je navržen tak, že umožňuje dlouhé intervaly výměny 450 000 km, přičemž obsahuje kombinaci syntetických základových olejů a vysoce účinných aditiv.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Výhody pro zákazníka

   •   Prodloužený interval výměny 450 000 km.
   •   Vysoká úroveň oxidační stability působí proti houstnutí oleje napomáhá udržovat převodové skříně a těsnění bez úsad.
   •   Vysoký viskozitní index a dobrá tekutost za nízkých teplot přispívá k ochraně součástí zařízení před opotřebením, a to v širokém teplotním rozsahu.
   •   Účinná technologie EP aditiv přispívá k ochraně před kritickým opotřebením při nízkých otáčkách při přenosu vysokého točivého momentu a při rázovém zatěžování.
   •   Složení se středně výkonnými EP aditivy přispívají k odolnosti zranitelných součástí ze slitin mědi proti korozi.
   •   Při použití oleje Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80 v převodech se prokazatelně dosahuje až 3procentní (3%) úspory paliva ve srovnání s konvenčními převodovými mazivy.

Použití

   •   Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90 je navržen pro prodloužené intervaly oleje v silně zatěžovaných koncových převodech (poháněných nápravách a diferenciálech) silničních a terénních vozidel. Je to olej vhodný k použití v náročných provozních podmínkách, jakož i v provozu za extrémně nízkých i vysokých teplot. Výjimečná EP výkonnost oleje Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90 umožňuje jeho použití v četných aplikacích, kde by byl normálně požadován olej SAE 140.
   •   Nízké ztráty třením na mazovém filmu a minimální ztráty kvůli pěnění oleje dané nízkou objemovou viskozitou oleje vedou ke snížení provozních teplot v porovnání s konvenčními převodovými mazivy.
   •   Vedle formálních schválení ze strany významných výrobců zařízení, byla shromážděna obsáhlá data z provozních zkoušek, která ukazují, že na schopnost oleje umožnit prodloužený interval výměny i v četných jiných použitích v nákladních automobilech. Provozní zkoušky byly prováděny na vozidlech zahrnujících automobily vyráběné společnostmi Man, Mercedes, Scania a Volvo.
   •   V USA byl tento produkt úspěšně testován na dlouhé výměnné intervaly ve třídě 8 u silničních nákladních automobilů používajících nápravy vyráběné společnostmi Meritor, DAF, Daimler, Dana, MAN a Scania.

Frikční charakteristiky oleje Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90 jej činí obecně nevhodným k použití v synchronizovaných manuálních převodovkách a nápravách transaxle a neměl by se v nich tedy používat, pokud však není výslovně doporučována kapalina GL 5.