.

DELO TORQFORCE

Produkty Delo TorqForce jsou osvědčené kapaliny do silně namáhaných převodovek a poháněcích soustav, které jsou vytvořeny k použití v převodovkách, koncových pohonech a hydraulických systémech v zařízeních Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers a ZF.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Výhody pro zákazníka

   •   Osvědčená aditiva přispívají k ochraně kovových povrchů proti oděru a opotřebení za vysokých teplot a za vysokých tlaků.
   •   Spolehlivé nastavení frikce pomáhá předcházet prokluzu spojky a umožňuje tichý a účinný provoz převodovky a brzdy při opotřebení omezeném na minimum.
   •   Vysoká kvalita výchozích materiálů nabízí mohutnou ochranu proti oxidaci při vysokých provozních teplotách a umožňuje prodlouženou provozní životnost oleje.
   •   Složení je voleno s cílem udržet kovové součástky čisté, bez tvorby laku a úsad, které mohou být příčinou předčasných závad.

Použití

   •   Produkty Delo TorqForce jsou osvědčená výkonná maziva určená k použití v převodovkách, koncových pohonech a v hydraulických systémech, kde se vyžaduje kapalina splňující požadavky Caterpillar TO-4 nebo Allison C-4. Doporučují se rovněž pro převodovky a hydraulické systémy vyrobené společnostmi Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers a ZF.
   •   Produkty Delo TorqForce jsou určeny jak pro nově vyvinuté, tak pro starší modely komponent poháněcích soustav.
   •   Tyto produkty jsou charakterizovány udržováním frikce, omezují opotřebení, jsou kompatibilní s těsněním, odolné proti oxidaci a zachovávají si stabilní viskozitu.
   •   Své frikční charakteristiky si tyto kapaliny udržují po celou dobu provozní životnosti.
   •   Produkty Delo TorqForce jsou vytvořeny tak, aby přispívaly k ochraně před opotřebením, a to i v náročných provozních podmínkách a za silného zatížení. Poskytují ochranu před opotřebením přesných součástek tím, že přispívají k potlačení koroze, tvorby laku a kalů. Produkty Delo TorqForce jsou kompatibilní s novými i s tradičními materiály těsnění a spojek.
   •   Aby vyhověly specifikacím Caterpillar, nejsou frikční charakteristiky produktů Delo TorqForce modifikovány. Proto se tyto produkty nedoporučují k použití v zařízeních vyráběných jinými významnými výrobci, kteří vyžadují kapaliny s modifikovanými frikčními charakteristikami k zajištění hladkého a tichého provozu brzd. Pro tyto aplikace použijte olej 1000 THF nebo Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30. (Vezměte v úvahu, že toto platí i opačně - kapaliny s modifikovanými frikčními vlastnostmi jako u shora uvedených produktů, nepoužívat v aplikacích Caterpillar TO-4).
   •   Delo TorqForce SAE 10W se také může použít jako náhrada za Cat HYDO 10W v hydraulických systémech.

Poznámka: Primární doporučení společnosti Caterpillar pro koncové pohony a nápravy v terénních aplikacích vyjadřuje novější výkonová specifikace pro maziva FD-1. Delo TorqForce FD této specifikaci vyhovuje. Maziva typu TO-4 jsou stále akceptovatelná, ačkoli mají kratší výměnný interval.