.

DELO SYN-THF XC

Delo Syn-THF XC je vysoce výkonná syntetická kapalina do mokrých brzd systému transaxle, která je navržena k použití tam, kde se požaduje kapalina Volvo WB 102. Kapalina Delo Syn-THF XC obsahuje vysoce výkonnou syntetickou základovou kapalinu v kombinaci se speciálně optimalizovaným systémem aditiv.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Výhody pro zákazníka

   •   Ve srovnání s konvenčními kapalinami do mokrých brzd systému transaxle nabízí tato kapalina prodloužené intervaly výměny.
   •   Vysoce výkonný aditivní systém zajišťující střihovou stabilitu přispívá k lepší ochraně převodů, a to s udržením viskozity po celou dobu provozní životnosti kapaliny.
   •   Složení je zvoleno s cílem zajistit dobrou tekutost za nízké teploty, což umožňuje rychlejší studené starty, optimalizaci viskozity a přispívá k úspoře paliva.
   •   Vysoký viskozitní index napomáhá udržení viskozity oleje dostatečné k účinnému mazání, a to i za vysokých provozních teplot.
   •   Dobrá oxidační stabilita napomáhá k odolnosti proti tvorbě škodlivého kalu, laku nebo úsad.

Použití

   •   Kapalina Delo Syn-THF XC je navržena k použití v nápravách terénních vozidel a stavebních strojů, které jsou vybaveny zabudovanými mokrými brzdami. Obsah EP aditiv v kapalině Delo Syn-THF XC je vyšší, než tomu bývá v produktech tohoto typu, což zajišťuje zvýšenou ochranu převodů.
   •   Oxidační stabilita syntetických základových olejů v této kapalině znamená, že v porovnání s konvenčními kapalinami, nabízí Delo Syn-THF XC významně delší výměnné intervaly. Její odolnost vůči vyšší teplotě umožňuje použití za náročnějších provozních podmínek.
   •   Nízkoteplotní charakteristiky kapaliny Delo Syn-THF XC umožňují významné zkrácení doby zahřívání předtím, než je stroj připraven k provozu.
   •   Delo Syn-THF XC má nižší kinematickou viskozitu, než je typické pro kapaliny používané v tomto typu aplikací – zde byla optimalizovaná s cílem zlepšit účinnost stroje se současnou ochranou jeho součástí. Vysoký viskozitní index znamená možnost provozu v širším rozsahu pracovních teplot. Dosahuje se toho volbou složení, kde jsou použity syntetické základové oleje s přirozeně vysokým viskozitním indexem a zlepšovač viskozitního indexu s vysokou střihovou stabilitou. Tato kombinace podporuje udržení viskozity a viskozitního indexu na stálé úrovni po celou dobu provozní životnosti kapaliny.