.

ZJISTĚTE SI CELKOVÉ NÁKLADY VLASTNICTVÍ

10-05-2022

Při nízkých ziskových maržích se může stát, že se provozovatel nechá odradit od investic do vozového parku, neboť nabude dojmu, že si nová vozidla prostě nemůže dovolit. V jiných případech se podniky mohou nechat zlákat k opuštění svých zavedených dodavatelů náhradních dílů, olejů, maziv a pneumatik, aby je nahradily levnějšími výrobky.

Sledování jen jednotlivých položek spojených s vozovým parkem však může být chybou a z dlouhodobého hlediska může být škodlivé. Držení užitkového vozidla v provozu po příliš dlouhou dobu může nakonec stát více peněz, než kdyby bylo nákladní či dodávkové vozidlo vyměněno. A pokud jde o snahu ušetřit pár korun na souvisejících dílech, často platí, že "málo zaplatíš, dvakrát zaplatíš". Ukazuje se, že mnoho provozovatelů se po špatných zkušenostech vrací zpět ke svým původním dodavatelům.

Uváženějším přístupem k posuzování podnikových výdajů je výpočet celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Zohlednění celkových nákladů na vlastnictví je způsob, jak posoudit hodnotu nákupu pro společnost nebo jednotlivce z dlouhodobého hlediska.

Do výpočtu je zahrnuta řada prvků, které jsou často reprezentovány centy/haléři na míli/kilometr. TCO tak např. zahrnují kupní cenu konkrétního aktiva plus provozní náklady po dobu životnosti tohoto aktiva. Společně tedy zahrneme náklady na kapitál, údržbu, odpisy majetku, správu a náklady na řidiče, abychom zjistili skutečné náklady na provoz vozidla.

Přesný výpočet TCO může společnosti pomoci přesně určit, kdy vozidla vozového parku vyměnit, nebo zvážit přechod na vozidla pořízená na leasing nebo dokonce pronájem vozidel. I když se tedy vynaložení desítek tisíc liber/eur za nové nákladní vozidlo předem nemusí zdát logické, při analýze celkových nákladů na vlastnictví by to však pro podnik prospěšné být mohlo.  

Na základě rozložení nákladů na období několika let mohou správci vozových parků získat lepší přehled o svých konkrétních nákladech na vozový park. A navíc, díky takovému formátu výpočtu, lze náklady na jednotlivé položky, jako je pojištění, palivo, pneumatiky a spotřební materiál, znovu sjednat, a tak ušetřit v budoucnu další náklady.

Bez ohledu na to, jak je vozový park velký, ať už se jedná o kamiony pro dálkovou přepravu, středně těžká nákladní vozidla nebo městské autobusy, mohou výrobky Texaco Delo přispět ke zvýšení odolnosti vozidel a k dosažení maximální produktivity v tomto světě, kde se konkurence neustále zvyšuje. Zde zjistěte více o výrobcích Texaco Delo pro užitková vozidla.

 

Zdroj:texacolubricants.com

Zpět