.

Ve starém hlavním městě Bulharska se sešli distributoři společnosti Prista Oil na workshopu věnovaném prodeji produktů Texaco Delo

14-01-2020

Prodejní týmy společnosti Prista Oil a jejich partneři z celého Bulharska se sešli ve městě Veliko Tarnovo na školení zaměřeném na prodej, aby se informovali o novinkách a trendech v oblasti maziv vyvinutých společností Chevron pod obchodní značkou Texaco Delo. Toto starobylé hlavní město země poskytlo danému setkání prodejních specialistů přátelskou atmosféru, přičemž po setkání následovala diskuse a část věnovaná otázkám a odpovědím.

Školení vedla paní Albena Ivanova – vedoucí oddělení vývoje Prista Oil, která představila produkty Texaco Delo určené do těžkých nákladních vozidel. Paní Ivanova představila kompletní řadu motorových a převodových olejů, chladiv a dalších produktů Texaco Delo, hovořila o jejich specifikacích a o použití v různých typech zařízení a odpovídala na otázky prodejních specialistů účastnících se tohoto školení. Potom , paní Irina Ropay, marketingová koordinátorka skupiny, představila marketingové nástroje a materiály jsoucí k dispozici online pro marketingový tým jako podpora jeho každodenní činnosti se zákazníky a poskytla i další technické a marketingové informace týkající se produktů Texaco.

“Doufáme, že v roce 2020 budeme pořádat taková setkání pravidelně, a to s cílem udržovat bezprostřední osobní komunikaci s naším prodejním týmem a partnery, abychom sdíleli informace

o nejnovějších produktech a novinkách z tohoto průmyslového odvětví a získávali tak zpětnou vazbu  přímo z trhu”, řekl ing. Anatoli Anastasov, manažer prodeje z distributorského úseku.

Zpět