.

Uspokojování požadavků měnícího se stavebního průmyslu

29-06-2021

Výrobci stavebních zařízení čelí několika výzvám, a to včetně pokračujících požadavků zákazníků 
a zákonodárců na lepší účinnost a produktivitu zařízení. To je rovněž spojeno s neustálou snahou snižovat celkové náklady na vlastnictví. Hlavními hnacími silami k dosažení těchto zdánlivě neslučitelných cílů jsou konektivita, automatizace a digitalizace. 

Výrobci zařízení se musí vyrovnat s dalšími legislativními změnami v souvislosti s přijetím emisní normy Euro 5  v  Evropě v roce 2019, a to s cílem dále snížit škodlivé emise výfukových plynů. Limity dle normy  Euro 5 byly přijaty v celé Evropě v roce 2019 a to pro motory o výkonu pod 56 kW a nad 130 kW, přičemž motory v oblíbeném rozsahu výkonu 56–130 kW musejí tyto limity splňovat od roku 2020.     

Tato fáze 5 emisních norem se týká mnohem rozsáhlejší skupiny motorů a typů paliva a vztahuje se 
i na mnohá stacionární zařízení, jako jsou elektrogenerátory a drtiče. 
 
V očekávání toho již četní dodavatelé motorů zavedly filtry pevných částic (DPF) ve výfukových plynech, selektivní katalytickou redukci (SCR) s kapalnou přísadou vstřikovanou do výfukových plynů naftových motorů (DEF) jako je AdBlue, jakož i recirkulaci ochlazených spalin (EGR). Veškerá tato řešení často vyžadují použití specifických olejů a maziv společně s palivy s nízkým obsahem síry k použití do ultravysokotlakých vstřikovacích systémů. 
 
Potřeba rozsáhlé následné úpravy výfukových plynů si vyžádala jak zvětšení výfukových systémů, tak chladicích agregátů motorů, neboť mnohé stavební stroje pracují s minimálním fyzickým pohybem vzduchu.  

Díky používání zdokonalených maziv, jako jsou maziva Texaco Delo, mohou výrobci prodloužit servisní intervaly, takže většina provozovaných zařízení může pracovat nejméně 500 hodin mezi jednotlivými výměnami oleje. Hydraulickou filtrací a zlepšením olejů se dosáhlo intervalů výměny oleje až 5000 hodin při výměně filtrů v mnoha případech i po více než 2 000 hodinách provozu.  
 
Prodloužily se dokonce i intervaly pravidelných denních a týdenních kontrol při použití zdokonalených maziv, jako jsou maziva Texaco Delo a impregnovaná kluzná pouzdra s přemazáváním až po 500 hodinách. To je důležité zejména u pronajímaných strojů, kde provozovatelé mohou být méně důslední při dodržování intervalů pravidelné údržby. 
 
S tím, jak jsou stavební stroje stále složitější, stávají se obvyklejšími i smlouvy o opravách a údržbě (R&M). Běžnější je i to, že mnohé smlouvy zahrnují pravidelné odebírání vzorků motorových, hydraulických, nápravových a převodových olejů k analýze a běžnější je i časté posuzování opotřebení 
součástek nebo celých montážních sestav. 

Taková prediktivní údržba umožňuje prodejcům a majitelům strojů přístup k velkému množství informací, což pomáhá zajistit odolnost zařízení a předcházet nákladným poruchám.
 
Zdroj: https://www.texacolubricants.com/
 

Zpět