.

Snížení emisí z naftových motorů ve stavebnictví

22-11-2021

Vzhledem k tomu, že v evropských vozových parcích převládají ekologická vozidla splňující normu Euro 6, důraz na snižování emisí z naftových motorů se nyní přesouvá na jiné zdroje znečištění, a to včetně stavebních strojů. Stavební průmysl se nyní vyrovnává s technologiemi, které zahrnují recirkulaci výfukových plynů (EGR), selektivní katalytickou redukci (SCR) a filtry pevných částic (PM filtry), a to navíc se systémem přímého vstřikování paliva common-rail a plně elektronickým řízením motoru. Stavební odvětví přitom jde ve stopách dopravního průmyslu a musí řešit i mnoho stejných problémů.

Emise výfukových plynů z motorů nesilničních pojízdných strojů (NRMM) jsou postupně regulovány od roku 1999. K regulovaným znečišťujícím látkám ve výfukových plynech patří od samého počátku oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx) a pevné částice (PM). 

Stavebnictví se nyní nachází na hranici emisních limitů stupně V (NRMM Stage V). Ty zahrnují drastické zpřísnění emisí pevných částic, aby se zajistilo používání vysoce účinných technologií, jako jsou například uzavřené filtry částic. Tyto limity, které měly být původně zavedeny v červnu a prosinci 2020 v závislosti na velikosti motoru, byly nyní v reakci na kovidovou krizi ve společnosti odloženy o 12 měsíců.

Odklad dává výrobcům možnost zbavit se zásob nových strojů, které by se za normálních okolností prodaly před uplynutím dané lhůty. Zavádění důmyslných složitých opatření pro snižování emisí v náročných podmínkách použití, jako je stavebnictví, nebylo bezproblémové.

Problémy, jako je čistota paliva a dostupnost AdBlue na vzdálených místech, představují výzvu pro provozovatele, kteří byli dříve zvyklí obsluhovat stroje navržené tak, aby se vyrovnaly s nepříznivými podmínkami. 

Vše ukazuje na to, že stavební stroje jsou méně předvídatelné než jejich ostatní protějšky v oblasti NRMM. Zdroj z oboru nám sdělil:

“Plán regenerace filtru stanovuje výrobce, ale skutečné provozní podmínky zařízení se mohou v porovnání s továrním zkušebním cyklem značně lišit. Stroje pracují v nejrůznějších prostředích a podmínkách, uvnitř i venku, a vliv má také sezónnost.

"Neočekávaná regenerace může rovněž způsobit provozní problémy. Pokud stroj pracuje například v překladišti odpadů, je ve vnitřním prostředí a je obklopen hořlavými materiály. Před zahájením regenerace musí být přemístěn na bezpečné místo. I když stroj pracuje ve venkovním prostředí, je pravděpodobné, že se v jeho blízkosti budou nacházet lidé a jiné stroje, takže je třeba najít volný prostor." 

Pro provozovatele strojů ve všech odvětvích představuje spalování paliva potřebného k regeneraci filtrů další náklady. Tyto náklady se mohou výrazně zvýšit, jestliže se používají nesprávné motorové oleje: pokud je výfukový systém vybaven filtrem pevných částic a motorový olej přitom neodpovídá požadované specifikaci (low nebo medium SAPS), pak se filtr předčasně zanáší popelem. Tento materiál zůstává regeneračním procesem nedotčen.

Snížená kapacita filtru zpočátku zvyšuje četnost potřebných regeneračních vypalování, ale nakonec popel zaplní filtr do té míry, že je nezbytné jej buď vyjmout a nechat odborně vyčistit nebo jej nahradit novou součástí.

Texaco Delo 600 ADF s technologií OMNIMAX, což je technologie patentovaná společností  Chevron, je první motorový olej do náročných podmínek, který umožňuje drasticky snížit tvorbu sazí ve filtru tuhých částic ve výfukovém systému naftových motorů a pomáhá tak vytvořit vynikající ochranu jak motoru tak systému pro úpravu emisí

O tom, jak Texaco Delo 600 ADF může pomoci, si přečtěte více zde.

Zpět