.

První technická konference konaná v Orenburgu v Rusku představila nejnovější produktové inovace společnosti Prista Oil Holding

13-09-2017

24. srpna 2017 se v Orenburgu, s podporou společnosti Inventum LLC, která je oficiálním zástupcem společnosti Prista Oil Holding v Rusku, konala 1. technická konference pro koncové uživatele. Hlavním cílem této akce bylo představit klíčové výhody technologicky špičkových maziv Prista Oil.   

Této konference se zúčastnilo více než 30 společností z Orenburgské oblasti, které jsou činné v segmentu ropy a plynu, jakož i společností provozujících vozidla v sektoru zemědělství, osobní a nákladní dopravy.   Účastníci nebyli pouze vedoucí strojních a technických oddělení, ale také představitelé vrcholových vedení společností, tj. ti, kteří činí klíčová rozhodnutí při nákupu maziv pro své podniky, které provozují transportní motorová vozidla i speciální zařízení.   

Konferenci pořádala společnost Inventum LLC společně s distributorem produktů Prista® v Orenburgské oblasti – společností Prima Oil (Orenburg).

Bylo to první setkání konané pro koncové uživatele v Rusku, které mělo představit poslední vývoj sortimentu maziv Prista®, jakož i nové podpůrné technické programy, které jsou nedílnou součástí a velmi důležitým prvkem činnosti společnosti orientované na zákazníka.

Zpět