.

Plamen Bobokov, spoluzakladatel společnosti Prista Oil Group, přednesl veřejnou přednášku ke studentům na Univerzitě Paisii Hilendarski v Plovdivu

20-07-2023

Dne 16. května 2023 se konala veřejná přednáška nazvaná "Obtíže a výzvy pro bulharského podnikatele", a to v rámci předmětu „Inovace a podnikání“ v posluchárně 6 rektorátu Univerzity Paisii Hilendarski v Plovdivu. Hostujícím přednášejícím na dané téma byl pan Plamen Bobokov, spoluzakladatel společnosti Prista Oil Group, předseda představenstva společnosti Prista Oil Holding EAD, člen představenstva  společnosti Monbat AD a spoluzakladatel „Nadace Bratří Bobokovů", jejíž činnost je zaměřena na průzkum a záchranu historického kulturního dědictví. Toto fórum bylo uspořádáno z iniciativy a na laskavé pozvání prof. dr. Ivana Chalakova – vedoucího Katedry aplikované a institucionální  sociologie na Fakultě filosofie a historie na Univerzitě Paisii Hilendarski a vedoucího střediska Jean Monnet Centre of Excellence.

Zde je k dispozici video zachycující celou přednášku a následující diskusi.  

Zpět