.

PÉČE O NAŠE LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA A PODNIKOVÉ AUTOMOBILY

08-03-2022

Lehká užitková vozidla a podnikové automobily hrají bezpochyby důležitou roli v podpoře individuální i kolektivní ekonomiky v celé Evropě. Tisíce dodávek, pick-upů a osobních automobilů rozvážejí a přepravují každý den zboží, dopravují své řidiče a cestující na další pracoviště. I přesto se jejich důležitost často přehlíží. Zatímco bezpečnost a účinnost považují všichni uživatelé pozemních komunikací za svrchovaně důležitou, osobní a dodávkové automobily  se často nekontrolují tak pečlivě jako automobily nákladní.

Přesto, že jsou lehká užitková vozidla a podnikové automobily silně zatěžované, dálkové cesty ale nejsou jejich doménou. Faktem je, že nákladní automobily často překonávají mnohakilometrové vzdálenosti na dálnicích, ovšem lehká užitková vozidla zajišťují kritické dodávky na „posledních kilometrech“ v městských a venkovských oblastech. Provoz ve městech s častým zastavováním a rozjížděním a proměnlivý stav vozovek způsobují další opotřebení brzd a závěsů. Lehká užitková vozidla sice neujedou denně tolik kilometrů jako nákladní vozidla, jsou však na cestě patrně po většinu dne, čímž se jejich opotřebení zvyšuje. 

Tyto problémy ještě znásobila pandemie COVID-19.  Tak např. ve Spojeném království, v důsledku omezení zavedených v první vlně této virové nákazy, agentura Driver and Vehicle Standard Agency prodloužila platnost povinných bezpečnostních testů o šest měsíců. Ačkoli tato organizace zdůrazňovala, že řidiči mají zákonnou povinnost zajistit, aby jejich vozidlo bylo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, vyžadovalo to od majitelů a provozovatelů vyšší míru spolehnutí se na  příslušná vozidla.

Zvýšená regulace bude mít nepochybně za následek zvýšení povědomí o potřebách údržby lehkých užitkových vozidel a osobních automobilů a další opatření v této oblasti. Nabízí se však několik jednoduchých každodenních kontrol, které mohou technici, správci vozových parků a řidiči – majitelé vozidel provádět, aby snížili riziko pro sebe i pro ostatní účastníky silničního provozu. Kontroly pneumatik, plánování trasy, zajištění nákladu, kontroly stavu a doplňování provozních kapalin a zkoušky světel je třeba provádět často, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a efektivnost provozu.  

Používání špičkového výkonného motorového maziva, například Texaco Havoline ProDS, může zvýšit celkovou účinnost a spolehlivost. Každé mazivo Texaco Havoline ProDS je navrženo tak, aby odpovídalo specifikacím velkých výrobců osobních a dodávkových automobilů a může přispět ke snížení spotřeby paliva a emisí CO2 tím, že se sníží ztráty působené třením v motoru. Technologie Texaco Havoline’s Deposit Shield rovněž snižuje tvorbu škodlivých úsad, což pomáhá snižovat opotřebení a prodlužuje provozní životnost motoru. Provozovatelé mohou rovněž používat patentované přísady Techron k čištění palivového systému, které pomáhají snižovat tvorbu úsad v systému přívodu paliva.     

Nákladní automobily totiž nejsou jedinými tažnými koňmi na silnicích. Odhlédněte od rušného provozu na dálnici a uvidíte flotilu tvrdě pracujících osobních a dodávkových automobilů, snažících se uspokojit naše nejrůznější potřeby. Je možná načase věnovat těmto vozidlům pozornost kterou si zasluhují. 

Zdroj: www.texacolubricants.com

Zpět