.

OLEJ PRO PLYNOVÉ MOTORY – ROZHODUJÍCÍ VOLBA, JDE-LI O SPOLEHLIVOST KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

23-10-2023

Prémiová technologická maziva hrají důležitou, ale často neznámou roli při udržování kogeneračních jednotek v efektivním provozu. Michael Guelck, který pracuje jako specialista na rozvoj podnikání v oboru maziv pro společnost Texaco Lubricants a má více 30letou zkušenost s plynovými motory vysvětluje, jakým hlavním problémům čelí provozovatelé kogeneračních zařízení, a jak mohou být přínosem vysoce kvalitní oleje do plynových motorů, jakým je olej Texaco© HDAX©.

Plynové motory, po nichž poptávka trvale roste

Požadavky na vyšší účinnost kogeneračních zařízení neberou konce. Výrobci plynových motorů v posledních 30 letech neustále zlepšovali výkonnost svých výrobků. Výsledkem jsou plynové motory navržené tak, aby byly úspornější a účinnější, ovšem jsou také mnohem nenáročnější.

Je důležité si uvědomit, že dnešní plynové motory jsou vystaveny extrémním tlakům a teplotám, a to až čtyřikrát vyšším, než jsou tlaky a teploty v naftových motorech používaných ve vozidlech. A navíc, tyto plynové motory jsou spojeny s výměníky tepla a s katalyzátory v systému úpravy výfukových plynů vyžadovanými na základě stále přísnějších norem omezujících znečištění ovzduší. Toto komplexní uspořádání se zařízením citlivým na znečištění popelovinami přítomnými v aditivech olejů znamená další požadavek na integritu takových výrobků.

Dnešní maziva hrají ústřední roli v provozování motorů kogeneračních jednotek – pomáhají udržovat správně promazané strojní zařízení v řádném provozu. Důležité jsou však základní vlastnosti použitého oleje. Nestálé číslo celkové alkality (TBN) nebo nadměrný obsah sulfátového popela v oleji mohou být příčinou poruch s vážnými následky, což jsou rizika, která si jen málo provozovatelů kogeneračních jednotek uvědomuje.

Olej do plynových motorů  – olej velmi technické povahy

Oleje do plynových motorů musí úspěšně čelit mnoha výzvám. Musejí plnit standardní úkoly jako jakýkoliv jiný mazací ulej –  zajišťovat mazání, bránit tvorbě úsad, a udržovat spalovací komoru čistou. Plynový olej však musí ujet ještě další míli a vypořádat se s problémy, které jsou dány  vlastnostmi bioplynu a kolísající kvalitou paliva.

Tento olej musí mít zaručenou tepelnou stálost, musí si udržovat odolnost proti oxidaci a musí nabízet dobrou úroveň udržení čísla celkové alkality (TBN). Olej musí neutralizovat kyselost plynu a musí přispívat k udržení zaručeného výkonu oleje. Obtíž spočívá ve vyrovnání TBN stability s úrovněmi obsahu sulfátového popela v přísadách, neboť tyto dva parametry jsou spolu navzájem těsně svázány.

TBN stabilita – klíčový ukazatel

Alkalická rezerva či číslo celkové alkality (TBN), a to zejména stabilita čísla celkové alkality je velmi důležitou technickou vlastností oleje a faktorem, který by provozovatelé kogeneračních zařízení měli mít na paměti.

Současná úroveň poznání je taková, že proto, aby olej účinně bránil tvorbě kyseliny sírové, která napadá kovové části strojního zařízení, musí mít vysoké číslo celkové alkality, a to cca 9 nebo 10. Protože toto číslo má tendenci v průběhu doby rychle klesat, je to faktor mající dopad na provozní životnost oleje.

Nejde ani tak o to, jak vysoké je číslo celkové alkality nového oleje, což sice vliv má, jde ale spíš o to, jak stabilní toto celkové číslo alkality je v průběhu času. Vysoké číslo celkové alkality (TBN) není zárukou kvality oleje, může to pouze znamenat, že olej má střední nebo vysoký obsah sulfátového popela, který kyseliny neutralizuje. Sulfátový popel v oleji má negativní vliv na výměník tepla kogeneračního zařízení nebo na jeho katalyzátor výfukových plynů, který se může i zablokovat, což vede k nákladným poruchám.

Obsah sulfátového popela pod 0,6 % je klíčový pro snížení rizika vzniku poruch

Čím vyšší je obsah sulfátového popela, tím více úsad v systému úpravy výfukových plynů vzniká. Jemný popel se usazuje na katalyzátoru a ve výměníku tepla, což má za následek zvýšení tlaku ve výfukovém systému a snížení účinnosti motoru. Pokud tento tlak stoupne příliš, existuje nebezpečí vážného poškození motoru.

A navíc, je-li číslo celkové alkality (TBN) vysoké, musí být vysoký i obsah sulfátového popela, a to kolem 1 %, aby neutralizoval kyseliny. Sulfátový olej ale způsobuje nestabilitu TBN a je příčinou jeho poklesu. Čím vyšší je koncentrace sulfátového popela, tím rychleji bude TBN klesat To má přímý dopad na provozní životnost oleje a na intervaly jeho výměny, neboť výrobci motorů doporučují provést výměnu oleje, když TBN klesne na 50 % své původní hodnoty.  

Vysoce pokročilá technologie použitá při přípravě olejů Texaco HDAX nám umožňuje, abychom nabízeli oleje s obsahem sulfátového popela nižším než 0,6 %. Některé z nejnovějších motorových olejů Texaco, a to Texaco HDAX 9200 a Texaco HDAX 9500, mají nízký obsah sulfátového popela. Jejich číslo celkové alkality (TBN) je 4.2 a 5.4 v daném pořadí a tyto oleje jsou v průběhu času velmi stálé

a jsou skutečnou známkou kvality prémiových maziv Texaco HDAX do plynových motorů.

Zdroj: Olej do plynových motorů – rozhodující volba pro spolehlivost kogenerační jednotky | Chevron Lubricants (Europe) (texacolubricants.com)

Zpět