.

Nový olej Texaco Delo® 600 ADF s patentovanou technologií OMNIMAXTM

01-03-2021

Představujeme Texaco Delo 600 ADF, revoluční novou technologii aditiv a produktovou řadu navrženou k výraznému snížení zanesení filtru pevných částic (DPF); prodloužení životnosti DPF až 2,5krát pro 3% výhodu zachování úsporné  spotřeby paliva po celou dobu životnosti zařízení.

Texaco Delo 600 ADF s OMNIMAX™, patentovanou technologií společností Chevron, je první motorový olej pro náročné podmínky, který dokáže zásadně omezit tvorbu usazování sazí ve filtrech DPF. To přispívá k maximální ochraně motoru i emisních systémů.

Texaco Delo 600 ADF s patentovanou technologií OMNIMAX™ společnosti Chevron je vhodný pro silniční i nesilniční použití. Obsahuje pouze 0,4 % sulfátového popela. Je tom mnohem méně, než 1% limit API a ACEA, který lze nalézt v mnoha současných motorových olejích pro náročné podmínky.

Tato nová produktová řada a technologie aditiv pomáhají výrazně snížit rychlost ucpávání DPF. Výsledkem je delší životnost DPF, méně časté regenerační cykly DPF a o 3 % nižší spotřeba paliva po celou dobu životnosti zařízení.

Emisní předpisy podporující vývoj technologií
Cílem vývoje produktu Texaco Delo 600 ADF bylo snížení provozních nákladů a splnění emisní předpisy při nesilničním použití.

Evropské normy Stage I pro motory v nesilničních mobilních strojích (NRMM) byly zavedeny v roce 1999 a v průběhu let se požadavky na NOx a pevné částice zpřísnily. Díky tomu se provoz těchto zařízení stal mnohem čistší.   

Zatímco normy Stage III a Stage IV vedly k omezenému použití DPF, norma Stage V přinesla široké rozšíření. I když jsou filtry při snižování emisí pevných částic velmi účinné, musí se pravidelně čistit, aby se odstranily nehořlavé materiály, které se časem hromadí. 

Rommel Atienza, globální obchodní manažer značky Chevron, uvedl „Nevýhodou DPF je, že je jejich provoz pevně spjat se zvýšením spotřeby paliva. Musí se vytvořit dostatečné teplo, které spálí nahromaděné saze. To něco stojí - patří sem nejen počáteční náklady spojené s těmito zařízeními včetně různých senzorů a dávkovacích jednotek, které umožňují jejich fungování, ale také průběžné náklady na provoz a údržbu.“

„Texaco Delo 600 ADF značně omezuje frekvenci ucpávání DPF, až 2,5krát prodlužuje provozní životnost DPF a přináší až 3% snížení spotřeby paliva po celou životnost zařízení. Navíc poskytuje zákazníkům začnou úsporu nákladů.“

Údržba moderních systémů řízení emisí měla rovněž značný dopad na silniční vozidla. Ačkoliv jsou systémy DPF v provozu již mnoho let, stále jsou hlášeny provozní problémy. 

V průzkumu ve Spojeném království, kterým naše společnost v roce 2020 pověřila svého partnera Motor Transport, 67 % respondentů uvedlo, že měli problémy se systémy kontroly emisí. Mnohé se týkaly konkrétně DPF.

Ve skutečnosti téměř polovina respondentů v průzkumu uvedla, že pro obnovení provozu bylo nutné použít manuální regeneraci filtru pevných částic. Jedná se o neplánovanou údržbu, při které je vozidlo mimo provoz a zároveň spaluje palivo.

Nejčastěji hlášenými problémy bylo ucpání DPF, které vyžadovalo vyčištění nebo výměnu.
 
Rommel Atienza uvedl, „Se systémy DPF, které se nyní používají k mnoha dalším účelům, mimo jiné v oblasti stavebnictví, hlubinné a povrchové těžby, v energetice, zemědělství a lesnictví. Proto lze předpokládat, že se i jinde projeví podobné problémy, jako v odvětví nákladní dopravy.“

Omezování usazování sazí v DPF
DPF zachytí až 98 % emisí pevných částic ve formě sazí a popela. Většina se spálí při běžných cyklech regenerace DPF. Popel je ovšem nehořlavý materiál vzniklý z kovových přísad maziv. To znamená, že DPF se časem ucpe a majitelé zařízení a provozovatelé vozových parků jsou nuceni vyřazovat stroje z provozu a obnovovat funkci DPF. To vede ke zvýšeným nákladům na údržbu a ke ztrátě produktivity . 

Pokud se v DPF nahromadí příliš mnoho sazí a popela, může při regeneraci vzniknout velké množství tepla, které poškodí DPF. Výměna jde do tisícovek liber. Ucpávání DPF zvyšuje zpětný tlak na motor a regenerační cykly, což vede k vyšší spotřebě paliva.

Nejedná se ale pouze o ochranu DPF. Texaco Delo 600 ADF splňuje nebo překračuje specifikace ACEA E6, E9 a prvovýrobců. Tento produkt prokázal vynikající oxidační stabilitu v průmyslových testech, testech prvovýrobců a praktických testech. Umožňuje prodloužit intervaly výměny motorového oleje. Produkt Texaco Delo 600 ADF zdědil tradiční odolnost produktů Texaco Delo 400. Rovněž poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení ventilového rozvodu a snižuje usazování nečistot na pístech. 

Rommel Atienza dodal, „Nezapomeňme, že se jedná o motorový olej. Rovněž jsme zaznamenali pozoruhodnou účinnost při ochraně motoru, což dále zvyšuje hodnotu, kterou Delo 600 ADF přináší zákazníkům“.

Kompletní řada Delo 600 ADF je k dispozici od 1. července 2020 a obsahuje:
•    Delo 600 ADF 15W-40
•    Delo 600 ADF 10W-30

Zpět