.

Společnost Gulf Oil Marine Limited patří do skupiny Gulf Oil Group International. Je to jeden z vedoucích světových  výrobců a distributorů maziv pro námořní aplikace. Dodává svým zákazníkům  úplný sortiment vysoce kvalitních výrobků,  a poskytuje odborné technické služby v oblasti námořní dopravy ve více než 900 přístavech. 

Prista Oil je oficiálním distributorem produktů GulfSeaâ na území Bulharska, Rumunska, Turecka, Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska.  Společnost poskytuje rychlé  a spolehlivé hromadné dodávky olejů pro námořní aplikace jakož i  dodávky těchto olejů v menších baleních, a to  do všech přístavů v regionu.